KK

Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Kole

Witamy!

Drodzy przyjaciele i wszyscy zainteresowani,

Ośrodki Diamentowej Drogi zawsze funkcjonowały jako miejsca otwarte, przyjazne i ceniące bezpośredni kontakt międzyludzki. Wymiana z innymi jest w buddyzmie dla wszystkich praktykujących źródłem doświadczenia i wiedzy. To że, ze względów bezpieczeństwa ośrodki muszą pozostać zamknięte nie oznacza jednak, że zostaliśmy pozbawieni możliwości zapoznania się z naukami Buddy.
Zapraszamy na nasz bezpłatny kanał You Tube https://www.youtube.com/user/BuddyzmPL na którym można obejrzeć krótkie wykłady prowadzone przez naszego nauczyciela Lamę Ole Nydahla.

 

Wszystkich pragnących zgłębić buddyjskie metody i wiedzę serdecznie zapraszamy do lektury magazynu Diamentowa Droga (http://www.diamentowadroga.pl). Dostępne są również książki oraz filmy on-line lub na tradycyjnej płycie DVD w naszym sklepie kfshop - https://kfshop.pl 

 

  

 

Jesteśmy jednym z ponad 600 rozsianych po całym świecie świeckich ośrodków i grup medytacyjnych buddyzmu Diamentowej Drogi należących do linii Karma Kagyu, jednej z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Wszystkie one zostały założone przez Lamę Olego Nydahla i znajdują się pod duchową opieką Jego Świątobliwości 17. Karmapy Trinleja Taje Dordże, zwierzchnika naszej tradycji.

Nasze ośrodki nie są oderwanymi od życia instytucjami. To założone i prowadzone przez przyjaciół miejsca, w których spotykamy się, by czerpać z ponadczasowej mądrości nauk Buddy, medytować, wymieniać doświadczeniami, dzielić rozwojem oraz uczestniczyć we wspólnych aktywnościach.

W Polsce ośrodki są reprezentowane przez Buddyjski Związek Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu, oficjalnie zarejestrowany w 1984 roku. Obecnie zrzesza on ponad 60 ośrodków i grupy medytacyjnych działających w całym kraju.

Celem Związku jest udostępnianie w nowoczesny sposób buddyjskich nauk Diamentowej Drogi. 

 

 

XVI Karmapa XVII Karmapa Lama Ole Nydahl